Nhiều các chuyên gia hàng đầu Facebook đang dạy học viên rằng Facebook chỉ có 3 cách lên camp: ads manager, boot post và power editor trong khi đó mình nghĩ có hơn 40 cách để lên camp.

Anh em làm nghề cần bản full ko che thì SHARE bài và inbox mình sẽ gửi nhé